Random-6

Nieuwsbrief

Inschrijven

HomeHuurdersonderhoud

Onderhoud aan uw woning

Wij verrichten onderhouds- en reparatiewerkzaamheden om uw woning in goede staat te houden. Dat doen we complexgewijs en volgens een meerjarenplanning.

Huurdersonderhoud

Niet alle klussen zijn voor onze rekening. Als huurder bent u medeverantwoordelijk voor het in goede staat houden van uw woning. De wet geeft hiervoor regels en ook in uw huurvoorwaarden staan de werkzaamheden die voor uw rekening komen. Met behulp van het overzicht huurdersonderhoud kunt u snel beoordelen of u een reparatie zelf uitvoert of dat wij dat doen. De volledige lijst is als bijlage bij artikel 1 van het besluit kleine herstellingen opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Hier leest u meer over dakgotenonderhoud

Hier leest u meer over tuinonderhoud

Reparatieverzoek

Heeft u reparaties aan uw woning die voor onze rekening komen? Dan geeft u uw reparatieverzoek aan ons door via telefoonnummer (0346) 25 94 90. U kiest voor optie 1.

Is het spoedeisend en belt u buiten onze openingstijden? Dan staat een medewerker van een externe meldkamer u te woord. Wij streven ernaar reparatieverzoeken binnen vijf werkdagen af te handelen. Uiteraard worden spoedeisende zaken zo snel mogelijk opgelost.

Centrale verwarming

Storingen aan uw cv-installatie kunt u rechtstreeks melden bij het servicebedrijf. In Loenen en omgeving kunt u contact opnemen met Smit Installatietechniek BV op (030) 241 22 22. Huurders in Breukelen en Nieuwer ter Aa bellen Van der Wilt op (0297) 28 42 95.

Vreemde mannen aan huis

Ziet u iemand foto’s nemen van uw woning of zelfs de maten van uw kozijn opmeten? Dan kan dit een aannemer zijn, die wij hebben gevraagd om voor onderhoudswerkzaamheden een offerte uit te brengen. De aannemer gaat dan eventueel op locatie kijken wat de werkzaamheden precies inhouden, zodat de offerte passend is. Wij kunnen wij u hierover niet specifiek informeren. We gaan ervan uit dat u in geen geval last heeft van de aannemer. Wanneer het nodig is dat een aannemer binnen in uw woning de stand van zaken opneemt, wordt u hierover wèl vooraf geïnformeerd. Iedere aannemer of medewerker van Vecht en Omstreken kan zich overigens legitimeren. Laat iemand zonder legitimatie niet uw woning binnen!