Random-7

Nieuwsbrief

Inschrijven

HomeVoor huurders

Beste bewoner!

Als u een woning huurt, bent u de woningbouwvereniging elke maand huur verschuldigd. Het huurbedrag dient u op de eerste van de betreffende maand te betalen. Het makkelijkst is het om dit te regelen via een automatische incasso. Die regelt u bij ons op kantoor. Meer informatie over het betalen van uw huur vindt u in de huurovereenkomst.

Huurtoeslag

U heeft mogelijk recht op huurtoeslag als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • u bent 18 jaar of ouder of u bent minderjarig en getrouwd;
  • u en uw eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • iedereen die bij u woont, is op uw adres ingeschreven bij de gemeente;
  • u huurt een zelfstandige woning. Dit is woonruimte met een eigen toegangsdeur, toilet en keuken;
  • uw huurlasten zijn niet te hoog of te laag, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bepaalde servicekosten mag u in de huurlasten meetellen;
  • uw woning moet passend zijn voor uw situatie. De woning mag bijvoorbeeld niet te ruim zijn of te duur;
  • uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. Welke grenzen voor u gelden, is afhankelijk van uw situatie.

Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

Huurachterstand

Zodra er sprake is van een achterstand in huurbetaling sturen wij u een herinnering. Krijgen wij daar geen reactie op, dan volgt een tweede aanmaning. Uiteindelijk kan het zover komen dat wij de deurwaarder inschakelen. In het uiterste geval vragen wij de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst. Natuurlijk doen wij er, samen met u, alles aan om dit te voorkomen. Er kunnen redenen zijn waarom u (tijdelijk) problemen heeft met betalen van de huur. Wij raden u aan dan direct contact op te nemen met onze woonconsulenten. Wij kunnen met u een betalingsregeling treffen.

Huur opzeggen

U kunt de huur elke werkdag schriftelijk bij ons opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand vanaf de dag dat wij de opzegging van u ontvangen. Wij sturen u altijd een bevestiging van uw opzegging. Daarin staat onder meer aangegeven wanneer onze opzichter langskomt om de woning te bekijken. Tijdens dit bezoek (voorinspectie) hoort u hoe en in welke staat de woning opgeleverd dient te worden en welke zaken u eventueel over kunt dragen aan een nieuwe huurder.